Interessant repte el que llan?a Jes?s des del seu tabernacle: Eixe ?s el desafiament de Munchausen. Per? jo ara em pregunte podem fer-ho m?s complicat? I si en compte de paraules usem imatges? Podem fonamentar la realitat externa a partir de les nostres imatges internes? Doncs b?, eixe ?s el nostre desafiament. - Es tracta de realitzar fotografies ...
Continue Reading »