Força vegades ens topem amb latinajos per la premsa o els llibres. És una cosa que sempre dóna gran pedigrí a l'autor que els empra. El que passa és que hi ha voltes que l'autor escriu de memòria o realment de llatí sap ben poca cosa. També pot ser (donem-li el benefici del dubte a eixe ...
Continue Reading »