Ave, egregii et praeclari discipuli! A banda de poder tenir el material en dossiers, pels quals haurieu de pagar uns eurets (excepte en Llatí de 4t, en què emprem llibre de text), podeu baixar-los de la xarxa o portar un CDRom on es pot gravar tot.

Podeu descarregar-ho tot des de la següent adreça electrònica:

http://perso.wanadoo.es/walaferrus/interest.htm: seguiu les instruccions que s”hi especifiquen;

O anant als links que us especifique a sota:

ATENCIÓ: només heu de descarregar el que posa “per a enguany”. Els altres documents són d’altres anys o opcionals.

1r. Batxillerat Llatí: (per a enguany tots)

http://perso.wanadoo.es/walaferrus/llatext1.rar: continguts (llibre de text);

http://perso.wanadoo.es/walaferrus/llaexer1.rar: exercicis;

http://perso.wanadoo.es/walaferrus/llavoc1.rar: vocabulari;

http://perso.wanadoo.es/walaferrus/llarefors1.rar: exercicis de reforç.

2n. Batxillerat Llatí:

http://perso.wanadoo.es/walaferrus/llatext2.rar: continguts (llibre de text); (per a enguany)

Textos de J. Cèsar, per a traduir, antologia de la Guerra Civil.

http://perso.wanadoo.es/walaferrus/llaexer2.rar: exercicis;

http://perso.wanadoo.es/walaferrus/llaannex2.rar: annexos; (per a enguany)

http://perso.wanadoo.es/walaferrus/llarefors2.rar: exercicis de reforç; (per a enguany)

http://perso.wanadoo.es/walaferrus/ALGUNESPROVESSELECTIU.htm: proves de selectiu. (per a enguany)

Les aventures d’Ulisses (per a enguany)

Emprarem també el diccionari de l’enciclopèdia catalana Llatí-Català (tot i que, per qüestions de pressupost també podeu usar el de VOX, més barat, però no de tanta qualitat)