S'ha passat als centres un esborrany per regular les optatives de Batxillerat. Es prepara un canvi legislatiu, per tant. I cada vegada que passa això, un servidor es posa a tremolar, perquè vol dir que les clàssiques rebran una nova bufetada (per posar un sol exemple: quan s'aprovà la LOGSE, el llatí, atropellat per altres assignatures, ...
Continue Reading »