Als alumnes que us vau presentar a les Proves d'Accès a la Universitat, l'enhorabona: 100% d'aprovats. Dels 72 centres adscrits a la Miguel Hernández, 33 han aconseguit el mateix. Però, 'eso no es todo, amigos', el nostre Institut se situa entre els 10 amb millor nota mitja: Newton College, 7,07; Col·legio Almedia de Callosa d'Ensarrià, 6,86; ...
Continue Reading »