S’ha passat als centres un esborrany per regular les optatives de Batxillerat.

Es prepara un canvi legislatiu, per tant. I cada vegada que passa això, un servidor es posa a tremolar, perquè vol dir que les clàssiques rebran una nova bufetada (per posar un sol exemple: quan s’aprovà la LOGSE, el llatí, atropellat per altres assignatures, va desaparèixer del que corresponia al 2n de BUP -4t d’ESO- i, per als alumnes interessats en seguir un Batxillerat Humanístic, es produïa una situació demencial: havien de triar dues assignatures entre Física, Biologia, Música, Educació Plàstica i Tecnologia; ?! Després d’un grapat d’anys, els nostres insignes legisladors han tingut la bona idea d’adonar-se de la poca-soltada i aquest curs s’ha introduït, per fi, el Llatí a 4t). Potser perquè en som pocs, potser perquè no hi ha massa afiliats als sindicats, potser perquè som de tarannà conformista, potser pel que siga… però sempre, a poc a poc, van minvant la nostra presència a l’ensenyament i ja n’estem una mica farts.

En aquest cas hi ha dues conseqüències directes si s’aprova aquest esborrany:

  • Referents clàssics passa a 1r de Batxillerat
  • Fonaments lèxics desapareix

Però el problema, al meu parer, rau en altre punt: s’exigeix un nombre mínim d’alumnes (15) per donar una optativa i és molt restrictiva la manera de decidir el nombre d’optatives que pot donar un centre: el doble dels grups de Batxillerat que tinga el centre. En el nostre cas, Pedreguer (però que cada vegada més es la realitat de molts centres), només tenim dos primers (4 optatives) i un segon (dues optatives). Amb eixa manera de ofertar optatives resulta que mai de la vida podrem donar les nostres assignatures, ja que haurem de limitar-nos a les que són d’oferta obligatòria (Informàtica, Segon Idioma i alguna més) o les que tenen més tirada (pel que siga: això seria un altre debat): Psicologia o Educació Física.

Arran d’açò, un grup de companys ens hem posat a cercar vies de protesta.

Ahir mateix vaig rebre un meme de Domingo. Té aquestes regles:

  • Pujar la imatge i incloure la font.
  • Copiar les regles.
  • Descarregar el document que s’acompanya amb el meme i enviar-lo a les adreces dels sindicats i representant de la Conselleria que hi apareixen.
  • Signar al llibre de recollida de signatures obert a aquest fi.
  • Triar 4 persones per tal que continuen el meme.
  • Avisar-les deixant un comentari al seu blog.

Jo ja tinc gairebé acabada la feina; només em queda implicar a 4 companys, que són:

Si no podeu seguir el meme, passeu la veu.