Força vegades ens topem amb latinajos per la premsa o els llibres. És una cosa que sempre dóna gran pedigrí a l’autor que els empra.

El que passa és que hi ha voltes que l’autor escriu de memòria o realment de llatí sap ben poca cosa. També pot ser (donem-li el benefici del dubte a eixe catedràtic de Filosofia del Dret) que siga simplement un lapsus teclae o un canvi involuntari fet per algun altre. Qui sap?

Fixeu-vos en la següent imatge:

Sabries dir per què està mal escrita l’expressió llatina?