Copie (i traduisc) un correu que m’envia un bon amic:

Salve!

Com saps, la situació de les clàssiques en els nostres centres ha empitjorat considerablement a partir de la publicació de l’Acord de Ponderacions per a l’accés a la universitat per als cursos 2010/2011 i 2011/2012 de la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció Universitària signat el 14 de maig i vinculant per a les següents universitats: UV, UA, UJI, UA, UMH, UPV. Aquest acord no reflecteix la nova normativa estatal (Ordre de 29 de maig, BOE 4 juny ) a més d’haver produït greus perjudicis en l’oferta de les nostres matèries per part dels centres per falta d’informació adequada en les orientacions als alumnes.

Per aquest motiu i gràcies a la iniciativa d’alguns companys, s’ha redactat aquest document explicant la situació en detall i s’ha habilitat aquest formulari d’adhesions perquè servisca de suport en una futura reunió davant les universitats.

Et pregue que t’adherisques a aquesta campanya en defensa de les clàssiques afegint el teu nom i difonent aquest document entre el major nombre de persones interessades.

Gratias tibi agimus!

Última hora: en el decret de ponderacions per a Catalunya s’arriba al següent despropòsit: donar més pes a la Història de l’Art que al Gree… PER A FILOLOGIA!!!!