Pel reconeixement del treball amb tic

Circula per la xarxa una campanya a favor del reconeixement oficial del treball docent orientat a l’ús i el coneixement de les TIC. Tot i haver començat en açò per pur interès personal, a poc a poc, he anat agafant-li el gustet (l’addicció, li’n diuen altres) i he fruit de veritat compartint i aprenent dels altres. També s’ha de dir que darrerament m’ha sigut profitós, fins i tot econòmicament.

Però la realitat és que a efectes oficials encara està poc reconegut. Per això, us anime des d’ací a unir-se a la campanya d’alguna de les maneres que recomanen en el primer enllaç.

I us deixe un enllaç al DOCV,  perquè, tot i escasses, hi ha oportunitats per tal que el nostre treball, almenys, a banda de la satisfacció personal, ens done alguna alegria més crematística: és una convocatòria d’ajudes per al desenvolupament de recursos educatius digitals [costa una mica de descarregar; heu d'anar a la pàgina 62330]