Llig dos articles de dos companys admirats i, ves per on, en aquesta ocasió discrepe: ΑΙΓΙΑΛΟΣ i Pandora coincideixen en la crítica a una mesura contemplada per la LOE: la suposada promoció a 2n de Batxillerat d’alumnes amb 4 assignatures suspeses en 1r.

La mesura no és el que sembla, com pareix interessar a mitjans de comunicació d’evident línia editorial anti-governamental: l’alumne ha d’aprovar totes les assignatures per tenir el títol de Batxillerat. L’únic que es fa és facilitar el tràmit. Eixe alumne, si ha suspés 4 assignatures té dues possibilitats:

  • repetir tot el curs de 1r.
  • matricular-se d’eixes 4 assignatures i algunes de 2n, i completar el 2n de Batxillerat en un curs posterior

Personalment no trobe tan descabdellada la iniciativa; de fet, encara que no se sàpiga massa, eixa mesura ja està en marxa des de fa molts, molts anys: a l’ensenyament nocturn és habitual fer això. I crec que és una manca de consideració cap als alumnes que intenten treure’s els estudis de Batxillerat per la nit opinar que això rebaixa l’exigència o se’ls regala el títol.

No és també, d’altra banda, el que es fa a la Universitat?

Crec, humilment, que és exagerar una mica massa anunciar l’apocalipsi per eixes mesures: o és millor que un alumne siga castigat a repetir tot el curs perquè ha suspés, posem per cas, Religió, Educació Física i una altra assignatura (amb tots els respectes, o no, per eixes assignatures)?