Si us interessa la religió, he vist dos cursos interessants: "Teología Dogmática y Teología Moral" i "Sagrada Escritura y Sacramentos". El primer té com a objectiu "conocer las verdades de la Fe católica, profundizar en el estudio cristológico, estudiar los Misterios de la Vida de Jesús y desarrollar el contenido de los Mandamientos" i el segon "conocer el mensaje salvífico de la Sagrada Escritura, ahondar en la nueva Alianza llevada a cabo con Jesús y estudiar los Sacramentos de la Penitencia y el Matrimonio".

Us preguntareu si es tracta de cursos ofertats pel bisbat, o per alguna associació cristiana, o per algun seminari o, qui sap, per la secció educativa d'alguna universitat catòlica… Doncs, no senyor, els oferten els CEFIRE!, una xarxa de formació creada per a desmantellar els Centres del Professorat (CEP) -que consolidà la LOGSE en 1993- i que l'ala cristiana de l'Administració va titllar en públic de "nidos de formación de rojos".

El PP va regular la seua creació al 1997 amb l'argument de donar "un nuevo impulso a la formación del profesorado, la investigación educativa y la optimización de los recursos educativos", incloent elements com "incidir directament en els factors de qualitat de l'ensenyament" entre les "finalitats" del qual destacaven "l'atenció  especial a les Noves Tecnologies i llur aplicació en el camp educatiu", "la inclusió de la innovació i la investigació educativa", la creació d'"assessories específiques" en matèria de "tutoria i Transversalitat", "necessitats educatives especials", "atenció a la diversitat" i "Gestió i Direcció de Centres", entre altres temes molt relacionats amb els cursets esmentats al principi d'aquest article.

És, com a mínim, vergonyós que aquesta administració seguesca en la línia d'afavorir els seus idearis particulars que res tenen a veure amb l'educació aconfessonial i pública d'un Estat que no reconeix cap confessió com a oficial, però al final, davant la passivitat de la societat, aconseguirà el seu objectiu que no és altre que convertir el ensenyament públic en apèndix del privat i aparcament de tots aquells que no podran tenir la sort de ser acceptats pels seus acòlits. En la mateixa línia està la depuració paulatina però efectiva de la inspecció, la negativa a implantar els aspectes de la LOE que vagen en contra d'eixos idearis, la manca de creació de places públiques i la concessió abussiva de concerts als privats (a València ja supera la matrícula en concertats a la de col·legis públics: no per manca de voluntat dels pares sinó per la congelació de construccions de centres públics o la cessió de terrenys destinats a educació a entitats privades -entre elles algunes esglésies).

Una data: "la relació d'ajudes definitives als projectes de formació en centres públics seleccionats" per la direcció general d'ensenyança en base a la convocatòria del d'abril de 2006 fixen entre un mínm de 309 euros i un màxim de 600 les subvencions a col·legis i instituts. Al mateix temps, les mateixes ajudes per a col·legis i instituts privats -la majoria religiosos- publicada en el DGV el 25 d'octubre en base a l'ordre de convocatòria d'ajudes del  6 de abril de 2006, contemplen un significatiu increment, que posa la subvenció mitjana entre 700 i 830 euros. Quant a les "ajudes individuals" hi ha més del 50% que oscilen entre els 1105 i els 1440 euros. En fi, sempre hi hagut classes, però hom suposava que l'administració pública no treballava per ampliar  les diferències.

Ampliació i font de la notícia: ací i ací.

[Juanvi: haurem de canviar el paganisme pel catecisme; així no patiries pel pressupost. Innocent