En un article anterior, comentàvem la jornada de vaga del 28 d’abril.

Com que seguim sense entendre els motius que van portar a bona part del professorat a no secundar-la, obrim una sèrie en què s’intentarà deixar constància de les raons que fa temps que estan portant a l’ensenyament públic a un cul-de-sac fosc i trist.

Un desl punts que demanava la plataforma era un repartiment equitatiu dels alumnes amb necessitats educatives especials en els centres que reben diners de l’Estat. El principal motiu que duu a aquesta situació és la selecció encoberta que fan molts d’aquests centres, cosa que ja es veia ben clar en aquest vídeo de fa més d’un any: