Avui va de mites i cinema (especialment dedicat als fantàstics treballs dels escudrinyadors d'Argos).

PROMETEU I PIGMALIÓ

  1. Breu descripció dels mites.
  2. Quina relació tenen aquests dos personatges (pel que fa al que conten el mites)?
  3. Respon aquest senzill exercici i anota les respostes a la teua contestació.
  4. Cita més pel·lícules on apareguen aquests temes.

Termini: 26 d'abril.

Sistema de contestació: en mà al profe; per mail o mitjançant formulari.

Sort!