Qui li diria, senyor Font, que eixa ocurrència del seu cap, l’inefable Camps, anava a portar-li aquests maldecaps, oi? Qui anava a dir-li que els vapors eufòrics que pul·lulaven per eixa reunió amb empresaris anaven a fer-li dedicar tot el valuós temps i molts diners de la Conselleria a tan gran bajanada?

L’evidència que el tema està començant a superar-lo és que s’han produït dos fets que mai haguera pensat que arribarien a donar-se amb la seua política educativa:

  • d’una banda, bona part de la inspecció s’ha negat a fer de comissaris polítics. I és estrany, atesa la seua política d’anar copant tot el cos d’inspecció amb persones de confiança i amb oposicions ad hoc;
  • i d’altra banda ha arribat a amenaçar els seus benvolguts centres concertats amb la retirada de les subvencions si no donen l’Educació per la Ciutadania en anglès.

Des d’aquest modest racó de la xarxa vull donar suport a la gent que més directament està patint aquest esperpent; us deixe:

A més, com que veig que el senyor Font està donant tasca als seus inspectors, li recomane que els faça servir per alguna cosa que crida més al cel: per exemple, per a exigir que tots els centres apliquen com cal els programes d’ensenyament en valencià [una anècdota: vaig estar donant classe a Dénia durant 14 anys i, en començar cada curs, passava una fitxa a l'alumnat de Batxillerat, ja que un bon nombre d'ells venia dels tres col·legis concertats de la ciutat; a una de les preguntes -Tenies alguna assignatura en valencià, a banda de la de Valencià?- els ex-alumnes d'aquests col·legis sempre responien "No", prova de que tots els centres incomplien la llei. Que conste que no sols passa en els concertats; l'únic que ocorre és que en estos centres està molt més generalitzat]; per exemple, per a vetllar per tal que cap centre faça selecció encoberta d’alumnes; per exemple, per vigilar que els alumnes dels públics no es vegen discriminats amb l’inflament de notes per part d’altres centres, etc.

I aprofite (ja que veig que alguns pares de la concertada protesten per una suposada llibertat d’educació) per a demanar que es lleve de l’ensenyament públic qualsevol assignatura de religió confessional: això sí que és anticonstitucional i, a més, discriminatori per a tots aquells que no som catòlics: es fa que els nostres fills perden hores valuoses de classe per tal que altres persones reben catequesi a l’escola.

Us deixe també un model de petició als col·legis per tal que el vostre fill estiga exempt de qualsevol activitat alternativa a la religió i un enllaç a una conferència que vaig impartir fa uns anys sobre el tema del confessionalisme encobert.