Poquets us heu atrevit, però la vostra ajuda ha estat fantàstica per a ajudar Stulta a trobar els objectes perduts; des de Pedreguer, excel·lents Esther i Blai; i des de Manises, Sandra. Sense més dilacions us deixe amb els experts:

1. Temple de Vesta. Sandra dicit: "Templo dedicado a Hércules Víctor Olivarius; (http://www.artehistoria.com/frames.htm? http://artehistoria.com/historia/obras/8204.htm)

 

El templo estaba dedicado a Hércules Víctor Olivarius, patrono del comercio de aceite. El donante, tal vez un rico olearius, se llamaba Marcus Octavius Herrenus; y el escultor, Scopas minor, un griego del siglo II". Blai addit: "Fou construït l'any 120 aC. Posteriorment es convertí en església.[ http://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Hercules_Victor]". Et Esther: "aquest temple va tindre que ser restaurat per Tiberi i ha perdut l'entablament original".

  2. Panteó d'Agripa: S: "Panteón de Agripa: Se encuentra una estatua de cada uno de los dioses principales de Roma; (http://es.wikipedia.org/wiki/Pante%C3%B3n_de_Agripa)

 

    • La palabra panteón significa templo de todos los dioses. Y el Panteón fue en origen un templo consagrado a las siete divinidades celestes de la mitología romana: el Sol, la Luna, y los cinco planetas (Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno). Cada uno de ellos tenía asignado uno de los siete ábsides del interior".

 B:"Construït durant el regnat d'August per Agripa". Et E: "la denominació del panteó no era l'oficial de l'edifici ja que la intenció d'Agripa era la de crear un cult dinàstic, probablement dedicat als protectors de la gens Julia: Mart, Venus i Juli Cèsar divinitizat".

 3. Temple de Mart: Diu Blai: "l'espasa de Juli Cèsar-> temple de Mars Ultor. Construït per August al fòrum d'August.[ http://www.historialago.com/leg_01025_ciudadderoma_02.htm]". Sandra ho corrobora i Esther afegeix que "es va construir en referència a la venjança per la mort de Cèsar".

 4. Circ Màxim: Sandra: "Se encuentra un obelisco de Ramses II (Obelisco Flamionio); (http://es.wikipedia.org/wiki/Circo_M%C3%A1ximo)

 

    • Situado en el valle entre los montes Aventino y Palatino, el lugar fue utilizado primero para juegos públicos y entretenimientos por los reyes etruscos de Roma. Las estatuas de varios dioses se colocaban en la spina y César Augusto también erigió un obelisco egipcio en ella".

Altra font de Blai: http://artehistoria.com/historia/obras/8094.htm. Esther ens informa sobre la situació del circ i les curses de quàdrigues.

 5.  Ara Pacis: Sandra: "Se encuentra el monumento al Principe Augusto con su Familia y amigos en una Procesión; (http://www.artehistoria.com/frames.htm? http://www.artehistoria.com/historia/obras/8216.htm)

 

    • El Senado acordó consagrar en el Campo de Marte el Ara de la Paz Augusta en honor de los triunfos cosechados por Augusto en Hispania y la Galia. En los relieves exteriores encabezaba Augusto una larga procesión como la de las Panateneas en el Partenón. En los relieves se podía ver al Princeps, a su familia, a sus amigos y colaboradores -Mecenas entre ellos- dirigiéndose al sacrificio en solemne cortejo".

Altra font de Blai: http://es.wikipedia.org/wiki/Ara_Pacis. Esther ens fa un casting complet: "Lívia, que apareix galantment vestida i coronada amb llorer, probablement en el paper de regina sacrorum. Escorta a la emperatriu el major dels seus fills, Tiberi. A continuació apareix Antonia Minor, la filla d'Octavi i Marc Antoni, i el seu home, Drus, amb roba de militar. Entre ells es troba el seu fill Germànic, de dos anys".

 6. Tomba de Eurysaces: S: "Decoración de la tumba con la Explicación de las diferentes fases de la cocción del pan; (https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=10&checkda=1&ct=1164541856&rver=4.0.1532.0&wp=LBI&wreply=http:%2F%2Fes.encarta.msn.com%2Fencnet%2Frefpages%2FRefArtTextonly.aspx%3Frefid%3D761556319%26print%3D0&lc=3082&id=33716)

 

    • El año 15 a.C. Marcus Virgilium Eurysaces, decoró su tumba con un friso en el que se detallaban las diferentes fases de la cocción del pan".

 Altra font blaiana: http://es.encarta.msn.com/text_761556319___0/Arte_y_arquitectura_de_Roma.html

I com sempre una nota d'interès d'Esther: "M. V. Eurysaces va obtindre la seua fortuna fent pa per a les legions de Cèsar".

 7. Coliseu: Sandra: "Se encuentran estructuras como Montacargas; (http://www.arqhys.com/coliseo-romano.html)

 

    • La arena está formada por unas vigas de madera bajo las cuales hay un sótano con pasillos, jaulas, almacenes, cárceles, y demás elementos necesarios para el desarrollo de los espectáculos".

Blai afegeix com a font "la Revista Historia National Geographic (nosequin número)". I Esther fa una detallada explicació dels nivells en què es dividia el colosseu.

 8.Tabulari: S: "Destinado al archivo; (http://enciclopedia.us.es/index.php/Tabulario)

El tabulario fue un edificio que mandó construir el cónsul Quinto Lutacio Catulo en el año 86 a.C., destinado a archivo. Se construyó con grandes muros de 3 metros y medio de espesor a nivel del suelo que se van degradando a medida que se elevan hasta el nivel superior del Capitolio".

Blai: "(arxiu estatal creat per Sul·la).[http://en.wikipedia.org/wiki/Tabularium]". I Esther detalla les característiques.

9.Tomba de Cecilia Metela: S: "Cabeza de toro; (Ayuda de Charo)                              ( http://html.rincondelvago.com/arte-etrusco-romano-cristiano-y-arabe.html )
 
Recuerdo haber leido, que la cabeza de toro, era un símbolo de grandeza, y que en muchas culturas se les veneraban. También eran símbolo de realeza. ( No es toy muy segura)". Blai: "
la representació d'un cap de bou-> Tomba de Cecilia Metela (esposa de Pompeu i filla de Sul·la) [http://roma.desdeinter.net/rommceci.html]". Esther ens il·lustra sobre el paganisme i la seua idea sobre l'ànima: "l'ànima sobrevivia en els camps elíseus, tot i això sols i únicament si era recordada (…) per això els pagans feien testaments amb legats molt costosos, per a obligar a recordar-los".

  10. Casa dels Vettii: S: "El falo. Un fauno con un falo y una balanza; (Ayuda de Charo)". B: "Casa dels Vettii, el fresc aquest representa a Príap. (casa pompeiana cèlebre pels frescs). [http://www.pbase.com/doowopper/image/3076500]". I Esther ens obre els ulls (quins ulls!!) amb una imatge:

 

priapo
(per a curiosos: imatge gran ací

 

 Et hoc omne est, amici! D'ací una estoneta el quart repte.

[Tot i que no sé si paga la pena l'esforç, els resultats, tot i que fantàstics, no són massa alentadors, per la poca participació. Seguesc pensant que confiem massa en què els alumnes es pirren per açò de les noves tecnologies, però, si no els obliguem, podem veure que no és així. Reflexionarem, doncs]