Algunes curiositats pescades per la xarxa:

Roma urbs aeterna; Latina lingua aeterna: un article en pro del llatí des dels Estats Units (qui diria que el Bush ha estudiat llatí???).

Encara hi ha gent que pregunta dubtes de Llatí per Internet. Visita aquest fòrum sobre The ancient world of Greece and Rome. Curiositats a tutiplen

Un professor que empra la realitat virtual per a ensenyar història.

El bressol de Roma, un joc… Si aconseguiu jugar, m’aviseu.

I el tràiler de L’última legió: si algú aconsegueix llegir la inscripció en llatí, que ens la comunique…