A X?bia, a la Punta de l’Arenal, es troba un xalet?s a peu de platja, pegadet al Parador, que ?s propietat dels hereus del ministre franquista Mariano Navarro Rubio. No tindria massa import?ncia si no fos perqu? aquesta propietat es va al?ar sobre les restes d’una factoria pesquera d’?poca romana [Un poquet d'hist?ria: els anys 219- 201 AC representen el per?ode de la Romanitzaci? de la pen?nsula i d'aquesta ?poca daten els assentament al Pla i les Valls i els jaciments trobats en Duanes del Mar, Punta de l'Arenal i l'illa del Portitxol. en aquest darrer existeixen nombroses restes arqueol?giques (peces arquitect?niques, cer?miques, vidres, monedes, etc?) que ens donen informaci? sobre la import?ncia de l'activitat industrial del sala?. Grans dip?sits excavats en la roca i comunicats amb el mar mitjan?ant canals feien de vivers i en basses m?s xicotetes, recobertes d'argamassa impermeable, s'hi trobaven els dip?sits on anaven les entranyes del peix amb abundant sal. S'indu?a aix? la fermentaci? catalitzada pel sol, el resultat de la qual era el preuat GARUM que, envasat, era distribu?t arreu de l'imperi. A pocs metres de la punta de l'Arenal est? la necr?poli del Muntanyar amb prop de 900 fosses excavades a la roca]. Diuen les males lleng?es que aquest home el va adquirir per tal que la dona, especialista en hist?ria, fera algun treball cient?fic. Es pot observar la privilegiada situaci? del xaletet en aquesta foto:

X?bia

Ara, segons informa Canfali, el Ministeri de Medi Ambient ha iniciat els tr?mits administratius per tal d’expropiar la parcel?la on s’aixeca el conegut com ?chal? del Ministro?, en la Punta de l’Arenal de X?bia, constru?t dintre el per?metre del domini p?blic mar?tim-terrestre. El xalet, anomenat Finca de Sant Rafael, fou constru?t pel ministre d’Hisenda durant el r?gim de Franco, Mariano Navarro Rubio.
El curi?s del cas ?s que ja al 1987, l’Ajuntament de X?bia ja va acordar iniciar el procediment per a declarar la nul?litat de ple dret en l’adjudicaci? de terrenys del cap de Sant Antoni als familiars d’aquest ministre. Dues parcel?les, una de 18.300 metres quadrats i altra de 43.280, foren adjudicades a l’esposa de l’ex ministre, Dolores Serres, per 1.000 y 2.000 pessetes, respectivament. Qu? guai, no?
Si dispose de temps ja us penjar? alguna foto, perqu? ?s una de les coses menys conegudes d’aquesta ciutat de la Marina Alta.
Ai, l’especulaci?, com n’?s, d’antiga!