Com que el prom?s ?s deute, us deixe unes quantes pistes per a resoldre l’enigma (per veure el repte: ac?).

De moment, els que han participat, amb major o menor ?xit (les indicacions pertinents ja les he fetes arribar als interessats) s?n: Ana N?cher (que no posa de quin centre ?s alumna) que est? neguitosa amb el colom; Marta Soler, Sandra L?pez i Anita, alumnes de Charo, de l’Ausi?s March, de Manises; i Blai, que va encetar l’enviament de resultats. Ac? teniu les pistes:

Cal recordar que el quid est? en l’article del repte: la pista ?s al quadre. Una vegada localitzada, cal identificar els personatges: el mateix t?tol de l’obra ja us donar? alguna pista. I una bona interpretaci? la podeu veure a qualsevol llibre d’Hist?ria d’Art de 2n de Batxillerat (proveu amb el de l’editorial ECIR).

Fet aix?, us ser? facil?ssim relacionar cada personatge amb un sospit?s.

Pel que fa a les etimologies, haur?eu de currar-vos-ho una mica m?s, en general. Llibres com El por qu? de las palabras, de Ediciones Cl?sicas, o diccionaris etimol?gics, com el de Coromines, o en l?nia, com el de la RAE, s?n for?a aclaridors.

Seguiu buscant… i animeu-vos, les inquietes alumnes de Xaro estan guanyant per “golejada”!