Enveja (sana, evidentment) vaig sentir en llegir aquest article de Mertxu. Enveja pel que sembla un grup fantàstic de Cultura Clàssica.
M'explique: el nostre Centre és xicotet i això té nombrosos avantatges (els problemes de disciplina dels centres massificats no es donen, tenim pocs alumnes -19 en segon de Bat, 36 en 1r; 2 grupets de 4t, 3 de 3r i 2n d'ESO i 4 de 1r -que no passen de 20 alumnes; es localitzen de seguida els casos que necessiten atenció especial, etc. etc.), però també té els seus inconvenients.
Com ja deia en altre
article, el nombre d'hores assignades a les optatives és francament ridícul i els alumnes solen demanar en primer lloc Informàtica, segon idioma, premsa, o semblants, deixant la Cultura Clàssica buida d'alumnes que la demanen en primer lloc (potser la raó siga que no la sé vendre). Com a conseqüència, a banda d'un o dos que la trien en juny, la resta de la matrícula la formen alumnes repetidors o de promoció automàtica que ni l'han triada ni els agrada, la qual cosa pot convertir la classe diària en un petit infern. A més s'afegeix el fet que enguany (per peregrines raons que també explique en altre post) està assignada a altre Departament, que ja fa prou en suportar dignament l'actitud d'alguns rebentamaries.
Com revertir la situació? No ho sé. L'any passat vaig assajar de tot, però finalment, en 3r sobretot, em vaig limitar a avançar temari i prou: tot el que preparara que se n'eixira un poc de l'acadèmic xocava davant l'actitud negativa de l'alumnat.
Sol·licitarem a la Direcció que de cara al curs vinent assignen aquesta optativa a aquells alumnes que l'han triada en primer o segon lloc… i si l'excusa és que no caben en informàtica, que facen dos grups d'aquesta matèria.
Dóna gust fer classe, però en condicions.
La meua enhorabona als companys que han aconseguit il·lusionar els alumnes de l'ESO, però així i tot trobe utòpic confiar en que els alumnes de 3r siguen els futurs estudiants de CUC de 4t: de la poca experiència que tinc, els alumnes que han fet amb mi CUC en 3r, n'han passat pocs a 4t (per les condicions acadèmiques que esmentava més amunt):

  • primer any: de 6, tres van passar i els tres van fer CUC a 4t;
  • segon any: de 9, tres van passar (dos en promoció automàtica) i una va agafar CUC en 4t.

Tot i això, els cursos de 4t van estar al voltant de 15 alumnes; com és això? Vam aconseguir que la Comissió de Coordinació Pedagògica inclogués a l'imprès de matrícula la recomanació de que els futurs estudiants de Batxillerat Humanístic triaren l'optativa de CUC, una recomanació que trobem lògica i adient.